जर आपल्यालाही बोट मोडायची सवय असेल तर सावधगिरी बाळगा, हा गंभीर आजार उद्भवू शकतो…

माणसांना वेगवेगळ्या सवयी असतात. कोणास नखे चघळण्याची सवय असेल तर कुणाला बसून पाय हलवण्याची. तसेच आंघोळ करताना एखाद्याला गाणे गाण्याची सवय असेल तर एखाद्याला स्वच्छता करण्याची. काही सवयी चांगल्या असतात तर काही वाईट असतात. जर सवय चांगली असेल तर ती ते ठीक आहे, परंतु जर वाईट सवयीची सवय लागल्यास आयुष्य बरबाद होऊ शकते. आपण पाहिलेे असेल की बऱ्याच लोकांना बोट मोडायची सवय असते. तो जिथे बसेल तिथे तो लगेच बोट मोडातो.

काही लोकांना बोट मोडाल्यवर येणारा आवाज आवडतो. काही लोक तर पायाची बोटेे सुद्धा मोडतात. लहानपणी, बोटे मोडण्याची ही मजा हळू हळू एका सवयीत बदलते. परंतु डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार, बोट मोडायची सवय आरोग्यासाठी चांगली नाही.

बोटे मोडायची सवय मजेदार आहे परंतु त्याची सवय खूप वाईट आहे. परंतुु या सवईमुळे तुम्हाला गंभीर आजार होऊ शकतो. म्हणूनच, जर तुम्हाला किंवा तुमच्या सभोवतालची एखाद्याला ही सवय असेल तर, त्यामुळे होणाऱ्या नुकसानीबद्दल सांगा.

बोटे मोडायची सवय आरोग्यासाठी खूप खराब आहे. डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार, बोटे मोडायची सवई मुळे आपल्याला गाठीया हा रोग होऊ शकतो. जर आपल्याला बोट मोडायची गंभीर सवय असेल तर ते त्वरित बदला. असे केल्याने, बोटांवर दबाव येतो ज्यामुळे सांधे ताणले जातात आणि ते खेचले जातात. शरीराची हाडे अस्थिबंधनाशी जोडलेली असतात, ज्याला आपण सांधे म्हणतो.

या सांधे दरम्यान कार्बन डी ऑक्साईड फ्लुईड आहे जे ग्रीससारखे असते. आपली ही सवय द्रवपदार्थ नष्ट करते. जेव्हा सांध्यातील दबाव कमी होतो, तेव्हा कार्बन डाय ऑक्साईड रिक्त जागा भरण्यासाठी कार्य करते ज्यामुळे या द्रवपदार्थात फुगे तयार होतात. म्हणून, जेव्हा आपण बोट मोडातो, तेव्हा त्यातून आवाज येतो.

एकदा आपण या बबलांना बोटांनी तोडले की पुन्हा तयार होण्यासाठी 15 ते 30 मिनिटे लागतात. म्हणून, जेव्हा पुन्हा बोट मोडायचा प्रयत्न करतो तेव्हा त्यातून कोणताही आवाज येत नाही. आपण हे पुन्हा पुन्हा केल्यास, ते आपले सांधे कमकुवत करू शकते. असे केल्याने, सांधे कमकुवत होतील आणि वायू द्रवपदार्थात विरघळणार नाही आणि यामुळे आपल्याला गठीया रोग होऊ शकतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published.