शांत झोपेत जर सारखी सारखी ल’घवी लागत असेल तर असू शकतो ‘हा’ गं’भी-र आ’जार!!

लघ-वी ही आपल्या शरीरातले अ’शुद्ध पदार्थ शरीराबाहेर टाकण्याची एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. प्रत्येक निरोगी व्यक्तीच्या मू’त्रपिं’डातून दर तासाला ७० ते ८० मिली एवढे मू’त्र तयार होत असते. काही लोकांना दिवसातून अनेकवेळा लघ’वीला जावे लागते. याची कारणे अनेक असू शकते. पण प्रत्येक वेळेस लघ’वी भरपूर होते. तर इतरांना अगदी थोडी थोडी आणि सतत होत राहते. काही रु’ग्’णांमध्ये दिवसा विशेष नाही. पण रात्री खूप वेळा लघ’वीला उठावे लागते, असे विविध त्रास अनेक आजार होतात.

रात्री लघ’वीला जाण्याची सवय अनेकांना असू शकते. बरेच लोक रात्री झोप आल्यानंतर एकदा किंवा दोनदा ल-घ’वीला जातात. पण ४ ते ५ वेळा किंवा त्यापेक्षा जास्तवेळा जर तुम्हीला ल’घ-वी लागत असेल तर शरीरातील वेगवेगळ्या अ-व’यवांवर याचा वाईट परिणाम होऊ शकतो किंवा तुम्हाला एखादा आ-जार सुद्धा असू शकतो. आज आम्ही तुम्हाला या स-म-स्येची लक्षणं आणि उपाय सांगणार आहोत.

ही आहेत लक्षणं-रात्री सतत लघ’वी येण्याची अनेक कारणं आहेत. मु’त्रा-शय अधिक सक्रिय असल्यामुळेही असा त्रास उद्भवू शकतो. जे लोक मधु’मे-हचे शि-कार आहेत त्यांना रात्री सारख लघवी’ला जावं लागतं. या स्थितीत शरीरातील साखरेचं प्रमाण वाढत जातं. यूरी’नल ट्रॅ’क्ट इंफे’क्शनमुळे ल-घवी करताना जळजळ आणि सतत लघ-वी येण्याचा त्रास उद्भवतो. याशिवाय कि’डनीत कोणत्याही प्रकारचं इ-न्फेक्शन झालं असेल तर किंवा प्रो’टेस्ट ग्रं’थींमध्ये वाढ झाल्यास लघ’वी येते.

यावर काय उपाययोजना केल्या पाहिजे ते आपण जाणून घेऊ.

उपाय सतत लघ’वी येत असेल तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा, र-क्ताची आणि मु’त्राची तपासणी करून घ्यावी, रोज व्यायाम करायला पाहिजे, प्रा’य-व्’हेट पा’र्ट्’सची स्वच्छता चांगली करावी, मधु’मे-ह तपासून घ्यावे, लघ-वी जास्तवेळ थांबवून ठेवून नये’ झो-पण्याआधी चहा, कॉफी, म”द्य असे पदार्थ पिणे टाळावे.

जळजळ होणे, लघ’वी-ला जास्त दु’र्गं’ध येणे ओ’टी’पोटात दु-ख’णे ही मू’त्रा’शयाच्या आ’जाराची लक्षणे आहे. त्यामुळे अ’शक्तप’णा, ता’प, पाठीचे दुखणे, मा’न’सि’क त’णाव व वजन कमी होणं. आदी समस्या निर्माण होतात. महिलांना मु’त्रमार्ग लहान असल्यामुळे अशा समस्येचा सामना करावा लागू शकतो. अशी स्थिती उ’द्भवल्यास वेळ न घालवता डॉक्टरांचा सल्ला घ्यायला हवा.

Enews Marathi वरील लेखाची पुष्टी करत नाही, अमलात आणण्या पूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

Leave a Reply

Your email address will not be published.